Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

1. Phạm vi sử dụng thông tin

Website Romacera sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Romacera
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Romacera
Romacera có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Romacera

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Công Ty TNHH SX & TM BTN Việt Nam

Số 28 Phố Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Hotline: 1900 633 009

Email: btn.romacera@gmail.com

Website: https://romacera.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Romacera được Romacera cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Romacera. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Romacera đảm bảo

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mất dữ liệu cá nhân Khách hàng, Romacera sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực lưu trữ dữ liệu của