Tam Kỳ

Project Info

  • Construction Date

    2022

  • Category

    Dự Án Thương Mại, Dự Án Trường Học

Tam Kỳ – Quảng Nam