Nhà Hàng Hải Yến

Project Info

  • Construction Date

    2016

  • Category

    Dự Án Thương Mại

Nhà hàng Hải Yến – Mỹ Đình